Kimyasal Analizler

Kimyasal analizler kalitatif(nicel) ve kantitatif(nitel) olmak üzere iki ana başlıktan oluşur. Bir maddenin içerdiği element veya bileşiklerin ne olduğunu inceleyen analiz türüne kalitatif, bu maddelerin her birinin bulunduğu oran ve miktarları inceleyen analiz türüne de kantitatif analiz denir. Kantitatif analiz, klasik ve modern metotlarla yapılmaktadır. Klasik metotlar maddenin ağırlık ve hacim özelliklerine dayanan metotlardır.

Maddenin ağırlık parametresi söz konusu iken yapılan analize gravimetrik, hacmi söz konusu iken yapılana da volumetrik analiz denir. Gravimetrik ve volumetrik analizlerin her ikisi de günümüzde çok kullanılmaktadır. Modern metotlara enstrümental analiz de denilmektedir ve bu metotlar, maddenin ışık absorbsiyonu, ışık emisyonu, magnetik, elektrik, radyoaktiflik gibi özellikleri baz alınarak kantitatif analiz için kullanılmaktadır.

 

Kimya Laboratuvarı Analizleri

Kimyasal analizler, standartlar doğrultusunda gıdanın kimyasal kompozisyonunu belirlemek ve gıdaların kalite kriterlerini tespit etmek için gerçekleştirilir.

Yaş Kimya Analizleri
Analiz adı
% 10 luk HCl Çözünmeyen Kül
Asitlik Tayini
Genel Asit
Glutamik Asit
Amonyak Tayini
Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik
Ekstrakte Edilen Yağda Peroksit Sayısı
Pamuk Yağı Aranması
Peroksidaz Testi
Peroksit Sayısı
pH
Kolajen/Et Proteini Oranı
Azot Tayini
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ve Kül Tayini
BHA
BHT
Protein tayini
Reichert Meissle Tayini (RMS)
Boya Aranması
Çözünürlük
Hidroksipirolin Tayini
HMF tayini
Dekstroz Eşdeğeri
Diastaz Sayısı
Enerji Tayini
Etanol (Alkol tayini)
Hacmen Alkol Miktarı
Alkolde Çözünmeyen Madde
Acılık
İndirgen Şeker Tayini (Dekstroz Eşdeğeri)
İnvert Şeker Tayini
İyot Sayısı
Kaba Pulp Miktarı
Kafein Tayini
Kakao Yağı Tayini
Karamel Aranması
Karbonhidrat tayini
Glikoz Şurubu Tayini
Kül Tayini
Mineral Yağ Aranması
Nişasta Aranması
Nişasta Tayini
Oksitleyici Maddelerin Aranması
Özgül Ağırlık
Kırılma İndisi
Kokuşma
Su ve Yağ Aranması
Suda Çözünen Kuru Madde
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Tayini
Suda Çözünmeyen Katı Madde
Suda çözünmeyen kül
Suni Boya Aranması
Suya Geçen Madde Miktarı
Toplam Kuru Madde
Toplam Kül
Toplam Şeker
Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N)
Toplam ve İnvert Şeker
Sabunlaşma Sayısı
Sabunlaşmayan Madde
Saflık
Sakkoroz Tayini
Selüloz (Ham)
Serbest Yağ Asitleri (FFA)
Serbest Yağ Asitleri (FFA)
Sodyum Metabisülfit Tayini
Tuz Hariç Kül
Tuz Tayini
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Üreaz Aktivitesinin Tayini
Yağ Asitliği
Yağ Tayini
Yağsız Katı Madde ve Yağ
Yumurta Miktarı
Sülfat Külü
Sülfatlanmış Kül
Süt Yağı Tayini
Ticari Glikoz
Titre Edilebilir Asitlik
TMA - Trimetil Amin

Mikotoksin Analizleri

Mikotoksin analizleri çoğunlukla kuru gıdalarda ve kurutulmuş gıdalarda varlık gösteren küf toksinleridir. Genellikle gıdaların kurutma ve depolama süreçlerinde uygun olmayan ortam ve saklama koşullarında toksin oluşturan küfler insan sağlığını tehdit etmektedir. En yaygın mikotoksin üreten küfler Aspergillus, Penicillium ve Fusarium'dur. Mikotoksinler, kaynaklarına ve sağlık üzerine olan etkilerine göre değişkenlik gösterir ve en yaygın çeşitleri Aflatoksinler Ochratoksin, Trichotecenes, Zearalenon'lardır. Bunların içerisinden ticari olarak en büyük öneme sahip olan, uluslar arası standardizasyon çalışmalarında limitleri belirlenen ve ticarette laboratuar analizlerine ihtiyaç duyular küf toksinleri Aflatoksin çeşitleridir.Aflatoksin Analizleri (B1,B2,G1,G2)
Analiz adı
Baharat, Çeşni Veren Kuru Otlar ve Çaylar
Kırmızı Biber
Fındık Fıstık vb. Sert Kabuklular,Kuru Meyve ve Yağlı Tohum
Tahıllar ve tahıl Ürünleri
Bebek ve Çocuk Gıdaları
Aflatoksin M1
Analiz adı
Süt, Süt Tozu
Babek Maması

Katkı Analizleri

Laboratuarda, mineral ve ağır metaller enstrümantal analiz yöntemleri kullanılarak kalitatif ve kantitatif tespitler yapılmaktadır. Analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi ve Tebliğlerde belirtilen aralık ve limitlere uygunluk göstermelidir.

Katkı Analizleri
Analiz adı
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Çinko (Zn)
Kuşun (Pb)
Civa (Hg)
Potasyum (K)
Kadmiyum (Cd)
Kalay (Sn)
Krom (Cr)
Magnezyum (Mg)
Mangan (Mn)
Nikel (Ni)
Toplam Ağır Metal
Kükürt Dioksit (SO2)
Benzoik Asit
Benzoil Peroksit
Bromat ve İyodat Aranması
Nitrat (NO3)
Nitrit
Sorbik Asit
Gıda Boyaları Tayini

Kalıntı Analizleri

Kalıntı Analizleri
Analiz adı
Pestisit Analizleri
Benzo(a)Pyrene Analizi
Naftalin Analizi

mutfak çizim programı
mutfak çizim programı